ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން

ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނައި، މުވައްޒަފުން ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ، 04 އޯގަސްޓް 2018 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއެކު 26 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

[Not a valid template]
ފޭސްބުކް