ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ހުޅުވުން

ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ 20 މާރޗް 2019 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ފޭސްބުކް