އައު ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ކައުންސިލްގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރެއްވުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީއާއެކު ކައުންސިލަރުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ، 02 ޖޫން 2017 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 10:00 ގައި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ.

[Not a valid template]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *