ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރައީސަކަށް ޙުސައިން ޙަސަން، އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް އިބްރާހީމް ޢަލީ އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި

03 ޖޫން 2018 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް، ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޙަސަން، އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް

Read more

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރައްވައި، އެފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 26 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން

Read more

ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން، ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 5 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. “ސްކިލްސް ޑިވްލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2018” ގެ ނަމުގައި

Read more
Page 1 of 1712345...10...Last »