ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސަކަށް، އަމީން މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ގެ މަޤާމަށް، ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރައްވާފައިވަނީ،

Read more
ފޭސްބުކް