ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ހޯސްޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތެއް މިއަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މި މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރެއްވުމަށް

Read more

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރައީސަކަށް އާދަމް ޢަލީ، އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް ޢަލީ މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކޮށްފި

03 ޖޫން 2019 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަލީ، އަދި ނާއިބު

Read more

އިޢުލާނު: ހދ. ކޭލަކުނު ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިއިދާރާއިން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ހދ.ކޭލަކުނު ބެލެހެއްޓުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 16 މެއި 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 ށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 23

Read more
ފޭސްބުކް