ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމާބެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ މާލީ ބަޔާން އައު ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރުމާބެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން

Read more

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިރޭ 12 ޖެހިއިރު، ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި

Read more
ފޭސްބުކް