އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް އާޠިފް، އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ އަހަރުގެ ރައީސަކަށް، ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އާތިފް އަދި ނައިބު ރައީސަކަށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ

Read more

ތިލަދެކުނު ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދެފަރާތަކަށް، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ތިން ފަރާތަކަށް ދެއްވައިފި

ތިލަދެކުނު ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދެފަރާތަކަށް، އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ތިން ފަރާތަކަށް ދެއްވައިފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ތިލަދެކުނު ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމަށް 26 ނޮވެމްބަރ

Read more

ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމާބެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ މާލީ ބަޔާން އައު ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރުމާބެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން

Read more

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިރޭ 12 ޖެހިއިރު، ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި

Read more
ފޭސްބުކް