އިޢުލާނު: ހދ. އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް: މުބާރާތުގައި ބައިވާން އެދޭ ފޯމު (ފިރިހެން) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (އަންހެން) ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުން ޓީމު ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމު

Read more
ފޭސްބުކް